İhale Dosyası

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi

 

Tarih: 13.06.2020

 

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

          I.     Dilimleme Makinesi (1 Adet)

        II.     Kıyma Makinesi (1 Adet)

     III.     Kıyma Makinesi (1 Adet)

     IV.     Pastırma Presi (1 Adet)

       V.     Hijyen Bariyeri (1 Adet)

     VI.     Mikser (1 Adet)

  VII.     Klips Makinesi (1 Adet)

VIII.     Çemen Karma Makinesi (1 Adet)

     IX.     Metal Dedektörü (1 Adet)

       X.     Kavurma Kazanı (1 Adet)

2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 14. Sokak No:21 Merkez/AKSARAY

Telefon: 0382 266 25 35

Fax: 0382 266 25 35

4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

5. Teklifler en geç 02.07.2020 tarihi saat 10:00’a kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir. Teklif zarfları 3. paragrafta belirtilen adreste teklif sahiplerinin huzurunda 02.07.2020 günü saat 10:10’da açılacaktır.

6. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

(I) FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

Teslim Adresi: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpınar/Erenler Mahallesi, L32A21D4A Pafta, 151 Ada, 1 Parsel

(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

(III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

7. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon: 0382 266 25 35

Fax: 0382 266 25 35

Web Adresi: www.koyet.com.tr

 

Saygılarımla,

 

Ahmet KOÇAŞ

 

Şirket Müdürü

 

Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 14. Sokak No:21 Merkez/AKSARAY

Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

 

 

Sipariş No                                : 68.2.HÜİ.13.00050/Mal Alımı/0001

Sipariş Tarihi                           :  ­­­­­­

Alıcının Adı                            : Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Alıcının Posta Adresi              : Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 14. Sokak No:21 Merkez/AKSARAY

Telefon No                             : 0382 266 25 35

Faks No                                   : 0382 266 25 35

Konu                                       : 1 Adet Dilimleme Makinesi, 1 Adet Kıyma Makinesi, 1 Adet Kıyma Makinesi, 1 Adet Pastırma Presi, 1 Adet Hijyen Bariyeri, 1 Adet Mikser, 1 Adet Klips Makinesi, 1 Adet Çemen Karma Makinesi, 1 Adet Metal Dedektörü ve 1 Adet Kavurma Kazanı’nın temin işi.

 

KİME:

Adresi:

 

 

Sayın Yetkili:

 

            Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................ sayılı ............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur. 

 

            Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

 

 

Saygılarımla,

 

Ahmet KOÇAŞ

 

Şirket Müdürü

 

Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 14. Sokak No:21 Merkez/AKSARAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ek 1.b-c: Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

Projenin Adı : Köyet Et İşleme Modernizasyonu Projesi

Alıcı              :  Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Satıcı            : 

Sözleşme No : 68.2.HÜİ.13.00050/Mal Alımı/0001

 

1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

Sıra No

Malın Cinsi/ Kalem No.

Birim

Miktar

Birim Fiyat (KDV Hariç TL)

Toplam Fiyat (KDV Hariç TL)

Teslim Süresi

1

Dilimleme Makinesi

Adet

1

 

 

45 Gün

2

Kıyma Makinesi

Adet

1

 

 

45 Gün

3

Kıyma Makinesi

Adet

1

 

 

45 Gün

4

Pastırma Presi

Adet

1

 

 

45 Gün

5

Hijyen Bariyeri

Adet

1

 

 

45 Gün

6

Mikser

Adet

1

 

 

45 Gün

7

Klips Makinesi

Adet

1

 

 

45 Gün

8

Çemen Karma Makinesi

Adet

1

 

 

45 Gün

9

Metal Dedektörü

Adet

1

 

 

45 Gün

10

Kavurma Kazanı

Adet

1

 

 

45 Gün

GENEL TOPLAM

 

 

            KDV (%)

 

 

TOPLAM

 

 

(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

 

Yedek Parçalar: 2 yıl boyunca karşılanacaktır.

Araçlar ve Aksesuarlar: Yardımcı araç ve aksesuar imkanları sağlanacaktır.

Kullanma Kılavuzları: Türkçe Kullanım klavuzu ve ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Bakım Koşulları: Gerekli bakım kolaylığı sağlanacaktır. Bildirimi takiben 3 iş günü içinde bakıma gelinecektir. Yılda 2 defa düzenli aralıklarla yapılacaktır. 

 

2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: Makine teslim adresine ambalajlı olarak teslim edilmeli ve montajı yapılarak çalışır duruma getirilmelidir.

7. Potansiyel tedarikçiler fiyat teklifi ile birlikte;

7.1. Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından yıl içerisinde alınmış faaliyet belgesi,

7.2.Yüklenicinin çalışma konularının bulunduğu ve son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

7.3.Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri/imza beyanı,

7.4.Vergi Levhası,

7.5.Potansiyel tedarikçiler üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, üretici değil ise banka referans mektubu (satın alma bedelin en az %20’si kadar)

7.6. Yerli malı belgesi

8. Teklif mektupları firmanın antetli kağıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında mutlaka;

- Tarih,

- Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edildiğine dair taahhütname,

- Teklifin geçerlilik süresi

- Teklif fiyatı açık olarak (yazı ve rakam) ile belirtilmelidir.

- Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin isim, unvan ve imzası bulunmalıdır. 

9. İstenen teknik özellikler

(I) Genel Tanım

(II) Teknik Özellikler ve Standartlar

(III) Performans değerleri

DİLİMLEME MAKİNESİ (1 ADET)

- Ebatlar: En: 700-950 mm, uzunluk: 2000-2500 mm, yükseklik: 2000-2500 mm aralıklarında olmalı

- Kapasite: Dakikada minimum 200 dilim olmalı

- Enerji Sarfiyeti: 4-7 kw arasında olmalı

- Kurulu Güç: 350-500 v arasında olmalı

- Bıçak Tipi: Dairesel olmalı

- Tahliye Bandı: 1500 mm olmalı

- Besleme Bandı: 1000 mm olmalı

- Gövde ve ekipman komple paslanmaz olmalı

- Çift ürün tutucu olmalı

- Otomatik ve manuel çalışma seçenekleri olmalı

- Bıçak kontrol sistemi olmalı

- Farklı kesme ve dizgi seçenekleri olmalı

KIYMA MAKİNESİ (1 ADET)

- Ebatlar: En: 800-1050 mm, uzunluk: 1200-1500 mm, yükseklik: 1100-1350 mm aralıklarında olmalı

- Kapasite: 2.000-3.000 kg/saat arasında olmalı

- Ağırlık: 900-1200 kg arasında olmalı

- Voltaj: 350-500 v arasında olmalı

- Güç: 50-70 kw arasında olmalı

- Gövde ve ekipman komple krom malzeme olmalı

- Donuk ete blok et için uygun donanım olmalı

- Redüktör ve şanzımanlı olmalı

- Asansör sistemi olmalı

KIYMA MAKİNESİ (1 ADET)

- Ebatlar: En: 800-1050 mm, uzunluk: 1200-1500 mm, yükseklik: 1100-1350 mm aralıklarında olmalı

- Kapasite: 1.000-1.300 kg/saat arasında olmalı

- Ağırlık: 150-250 kg arasında olmalı

- Voltaj: 350-500 v arasında olmalı

- Güç: 6-10 kw arasında olmalı

- Gövde ve ekipman komple krom malzeme olmalı

- Sinir ayıklama sistemi olmalı

- Redüktör ve şanzımanlı olmalı

PASTIRMA PRESİ (1 ADET)

- Ebatlar: En: 1100-1350 mm, uzunluk: 1000-1400 mm, yükseklik: 2500-3000 mm aralıklarında olmalı

- Kapasite: Minimum 1000 kg/saat arasında olmalı

- Voltaj: 350-500 v arasında olmalı

- Güç: 2-5 kw arasında olmalı

- Gövde ve bağlantı elemanları komple paslanmaz malzeme olmalı

- Hidrolik sistem olmalı

- Kan toplama hücresi olmalı

- Otomatik basınç ayarlı olmalı

- 3 taraf kapalı tek taraf açılabilir kapak olmalı

HİJYEN BARİYERİ (1 ADET)

- Ebatlar: En: 1100-1350 mm, uzunluk: 1000-1400 mm, yükseklik: 1500-1900 mm aralıklarında olmalı

- Kapasite: Minimum 50 personel/dk olmalı

- Ağırlık: 140-180 kg arasında olmalı

- Voltaj: 200-250 v arasında olmalı

- Güç: 2-5 kw arasında olmalı

- Gövde ve ekipman komple krom malzeme olmalı

- El dezenfektan sistemi olmalı

- Paspas ve çizme altı yıkama fırçası olmalı

- Geçiş yönü seçimi olmalı

MİKSER (1 ADET)

- Ebatlar: En: 1000-1350 mm, uzunluk: 1000-1400 mm, yükseklik: 1300-1600 mm aralıklarında olmalı

- Kapasite: Minimum 50 personel/dk olmalı

- Ağırlık: 120-180 kg arasında olmalı

- Voltaj: 300-450 v arasında olmalı

- Güç: 2-5 kw arasında olmalı

- Gövde ve ekipman komple paslanmaz malzeme olmalı

- Elektrik motorlu otomatik olmalı

- Alttan kolay boşaltma sistemi olmalı

- Çift şaftlı olmalı

- Dokunmatik operatör paneli olmalı

KLİPS MAKİNESİ (1 ADET)

- Tüm bağırsak tipleri ile kullanılabilir olmalı

- 3-6 bar hava ile çalışabilir olmalı

- Ağırlığı 10-15 kg arasında olmalı

- Gövde paslanmaz çelik ve gıdaya uygun plastik malzeme olmalı

- 25-160 kalibre arası ürünlerde kullanılabilir olmalı

ÇEMEN KARMA MAKİNESİ (1 ADET)

- Ürünlerin temas ettiği yüzeyler tamamen paslanmaz malzeme ve sac kalınlığı 3-4 mm arasında olmalı

- Kazan içten içe çapı 80-100 cm arasında olmalı

- Kazan kapasitesi 90-120 kg arasında olmalı

- Elektrik motor gücü 2-4 kw arasında olmalı

- Karıştırıcı kollar 35-45 cm arasında kalınlığa sahip paslanmaz mil olmalıdır.

METAL DEDEKTÖRÜ (1 ADET)

- Dokunmatik LCD ekran olmalı

- IP 69 koruma sınıfına sahip olmalı

- Paslanmaz çelik olmalı

- Dolum klipsleme makinalari ile elektriksel adaptasyonlu olmalı

- Dolum sosisleme makinaları ile mekanik adaptasyonlu olmalı

KAVURMA KAZANI (1 ADET)

- Ebatlar: En: 125-140 mm, uzunluk: 165-190 mm, yükseklik: 30-40 mm aralıklarında olmalı

- Malzeme: Paslanmaz çelik olmalı

 

Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}     

 

10. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

TEDARİKÇİNİN ADI           

Yetkili Kişinin İmzası

Yer:

Tarih:  

 

 

Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları)

 

1.    Projenin Adı: Köyet Et İşleme Modernizasyonu Projesi

 

2.    Uygulayıcı Kurum: Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

3.    Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları:     

Sn

Malın Cinsi/ Kalem No.

Miktar

Birim

1

Dilimleme Makinesi

Adet

1

2

Kıyma Makinesi

Adet

1

3

Kıyma Makinesi

Adet

1

4

Pastırma Presi

Adet

1

5

Hijyen Bariyeri

Adet

1

6

Mikser

Adet

1

7

Klips Makinesi

Adet

1

8

Çemen Karma Makinesi

Adet

1

9

Metal Dedektörü

Adet

1

10

Kavurma Kazanı

Adet

1

 

4.    Tahmini Maliyet:    __________TL

 

5.    Davet edilen tedarikçi sayısı: 

Teklif veren tedarikçi sayısı:

 

6.

Tedarikçinin Adı

Teklifin Alındığı Tarih

Verilen Fiyat Teklifi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması

Tedarikçinin Adı

Verilen Fiyat Teklifi

 

 

 

 

 

 

 

8. Uygun bulunmayan teklifler

            Tedarikçi

Ret Gerekçesi

 

 

 

 

 

 

                                                                      

9. Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı:

 

10. Sözleşmenin toplam fiyatı: _________TL

                                              

11. İhale kararının verildiği tarih:

                       

12.Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz.

 

13. Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz

 

İmza: Değerlendirme Komisyonu Üyeleri


 

TASLAK SÖZLEŞME FORMU

 

İşbu sözleşme, bir taraftan Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan ................................................................. (bundan sonra TEDARİKÇİ olarak anılacaktır) arasında  2020 yılının ........ ayının ........ gününde akdedilmiştir.

 

1.      Tedarikçi ekli Teknik Şartname ve Temin Kayıt ve Şartları’nda teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan mal/mallar işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste Teslim Alana teslim edecektir.

 

2.      Satın alınan mal/mallar, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de             belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.

Satın alınacak mal/malların tanımı:

MAKİNE VE EKİPMANLARI

SN

İMALATIN ADI

BİRİM

MİKTAR

1

Dilimleme Makinesi

Adet

1

2

Kıyma Makinesi

Adet

1

3

Kıyma Makinesi

Adet

1

4

Pastırma Presi

Adet

1

5

Hijyen Bariyeri

Adet

1

6

Mikser

Adet

1

7

Klips Makinesi

Adet

1

8

Çemen Karma Makinesi

Adet

1

9

Metal Dedektörü

Adet

1

10

Kavurma Kazanı

Adet

1

 

3.      Tedarikçi bu Sözleşme ile satın alınacak mal/malları Teknik Şartname’de istenen koşullarda, Temin Kayıt ve Şartlarında belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde Alıcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir.

 

4.      Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın alma bedeli KDV hariç ....................................................................................... (yazı ve rakam ile),- TL’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Sözleşme Bedelinin açılımı Temin Kayıt ve Şartlarında verilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

 

5.      Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak mal/malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, Alıcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı ve her türlü eksikliklerin giderildiğinin tespit edildiği ile ilgili tutanak hazırlanmasından sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme 30 gün içinde yapılacaktır.

 

6.      Aşağıda belirtilen Alıcı’ya ve Tedarikçi’ye ait adresler yasal ikametgah olarak belirtilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.

6.1    Alıcı: Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

6.2    Tedarikçi:

 

7.      KDV ödenecektir.

 

8.      Tedarikçi, Sözleşmede belirtilen süreler içinde Makina ve Ekipmanların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken Hizmetleri icra edemez ise, Alıcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir.

 

9.      Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.

 

10.  Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda yada taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması yada hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Aksaray Mahkemeleri yetkilidir.

 

11.  Eki: Teknik Şartname, Temin Kayıt ve Şartları, Sipariş Duyurusu

 

İşbu Sözleşme tarafların rızası ile …/…/2020 günü müştereken imzalanmıştır.

 

 

TEDARİKÇİ                                                            ALICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarafından geliştirilmiştir.